برچسب: سریال سیمدانگ خاطرات درخشان

دانلود سریال کره ای سایمدانگ، خاطرات درخشان Saimdang, Light’s Diary 2017دانلود سریال کره ای سایمدانگ، خاطرات درخشان Saimdang, Light’s Diary 2017 ۳

دانلود سریال کره ای Saimdang, Light’s Diary 2017

لی یونگ ئه در این سریال دو نقش را ایفا می‌کند. شین سایمدانگ و پروفسور سئو جی یون. پروفسور هنر سو جی یون دفترچه خاطرات سایمدانگ را در ایتالیا پیدا می‌کند و سعی در کشف راز خاطرات این دفترچه دارد. او با خاطرات دفترچه همراه می‌شود و در دل تاریخ می‌رود.