دانلود سریال کره ای The King’s Daughter, Soo Baek-hyang 2013

دانلود سریال کره ای دختر امپراطور The King’s Daughter, Soo Baek-hyang 2013

دانلود سریال کره ای دختر امپراطور

دانلود سریال کره ای دختر امپراطور

عنوان ها: دختر امپراطور | Emperor’s Daughter | The King’s Daughter, Soo Baek-hyang
وضعیت پخش: به اتمام رسیده | تا قسمت آخر اضافه شد
زیرنوبس فارسی: دارد | تا قسمت آخر اضافه شد
ژانر: عاشقانه | اکشن | تاریخی
تعداد قسمت: ۱۰۸
شبکه پخش: MBC
تاریخ پخش: ۲۰۱۳
روز های پخش: دوشنبه ها و جمعه ها
بازیگران: Seo Hyun-jin – Seo Woo – Lee Jae-ryong – Jo Hyun-jae – Jun Tae-soo

خلاصه داستان: شاه موریانگ یکی از پادشاهان باکجه بود که به یک روند تجدد و احیا در سلطنت خود رسیدگی می‌کرد درحالیکه در حال تبدیل امپراطوری خود به یک قدرت دریایی نیز بود، او یک دختر ناشناخته و مخفی داشت به نام «سو بیک-هیانگ» که بخاطر خواهر ناتنی‌اش «سئول هی» نتوانست به مقام شاهزادگی برسد. اما او در برابر پدرش عمیقاً درستکار و یک وطن‌پرست بود. بعدها وی رهبر «بیمون» شد، یک گروه مخفی جاسوسی که در جنگ به کشورش کمک می‌کرد، سو بیک-هیانگ توانست در تاریخ باکجه برای همیشه در یادها بماند.

.

کیفیت ۳۶۰p

قسمت ۰۰۱: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۰۲: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۰۳: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۰۴: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۰۵: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۰۶: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۰۷: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۰۸: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۰۹: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۱۰: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۱۱: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۱۲: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۱۳: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۱۴: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۱۵: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۱۶: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۱۷: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۱۸: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۱۹: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۲۰: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۲۱: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۲۲: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۲۳: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۲۴: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۲۵: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۲۶: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۲۷: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۲۸: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۲۹: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۳۰: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۳۱: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۳۲: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۳۳: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۳۴: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۳۵: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۳۶: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۳۷: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۳۸: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۳۹: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۴۰: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۴۱: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۴۲: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۴۳: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۴۴: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۴۵: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۴۶: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۴۷: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۴۸: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۴۹: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۵۰: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۵۱: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۵۲: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۵۳: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۵۴: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۵۵: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۵۶: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۵۷: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۵۸: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۵۹: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۶۰: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۶۱: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۶۲: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۶۳: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۶۴: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۶۵: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۶۶: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۶۷: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۶۸: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۶۹: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۷۰: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۷۱: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۷۲: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۷۳: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۷۴: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۷۵: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۷۶: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۷۷: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۷۸: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۷۹: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۸۰: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۸۱: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۸۲: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۸۳: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۸۴: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۸۵: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۸۶: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۸۷: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۸۸: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۸۹: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۹۰: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۹۱: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۹۲: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۹۳: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۹۴: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۹۵: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۹۶: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۹۷: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۹۸: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۰۹۹: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۱۰۰: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۱۰۱: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۱۰۲: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۱۰۳: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۱۰۴: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۱۰۵: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۱۰۶: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۱۰۷: آپلودبوی | لینک مستقیم
قسمت ۱۰۸: آپلودبوی | لینک مستقیم

.

دانلود زیرنویس فارسی تمام قسمت ها

حمایت از سایت

  • 1. دوستان مستحضرید هستید که سایت تا الان رایگان بوده و رایگان نیز باقی خواهد ماند، ولی همونطور که میدونید نگهداری سایت، فایل ها، پست گذاشتن ها و ... نیازمند صرف وقت و هزینه است. ازین رو تصمیم بر این گرفتیم تا این قسمت (حمایت از سایت) رو راه اندازی کنیم.
  • 2. این گزینه به این صورت است که با فعال کردن آن "سیستم کوتاه کننده لینک اپیزو (OPIZO)" بر روی لینک ها فعال میشود و شما دوستان لینک ها رو فقط با 8 ثانیه تبلیغ مشاهده میکنید. دقت داشته باشید که حمایت از سایت کاملا اختیاری میباشد و در حالت پیش فرض نیز فعال میباشد. که شمادوستان میتوانید از طریق گزینه های زیر غیرفعالش کنید.
  • 3. کافیست شما دوستان روزانه فقط 5 عدد لینک رو درحالت فعال دانلود کنید و سپس غیرفعالش کنید (بیشتر 5 عدد لینک در روز اپیزو درآمدی نخواهد داشت و بیهوده است :) ).27
دیدگاه بگذارید

11 تعداد دیدگاه ها
16 تعداد پاسخ ها
4 دنبال کنندگان
 
محبوب ترین دیدگاه
دیدگاه با بیشترین پاسخ
7 دیدگاه نویسندگان
جدیدترین قدیمی ترین پر امتیازترین
یه بنده خدایی

قسمت ٨٧ .٨٨.٨٩. تصویر ندارن . فقط صداست.چرا اینطوریه؟😮

سان

چرا زیر نویسش دانلود نمیشه؟

rsh

سلام. من فایل های زیرنویس رو دانلود کردم. ولی متاسفانه زیرنویس قسمت های ۸۸، ۱۰۱، و ۱۰۴ موجود نیست. ممنون می شم اگه اضافه کنید.

همراز

سلام.بالاخره موفق شدم این سریال رو دانلود کنم.فقط کیفیتش خیلییییی بده یا تصویرش کوچیکه یا بزرگ باشه تاره…میشه خواهش کنم کیفیت بهترش رو قرار بدین که دلم نسوزه بسته م تموم میشه(ارزش دانلود کردن داشته باشه)مرسی

همراز

انگار این سریال طلسم شده الان چند هفته س تلاش میکنم دانلودش کنم نمیشه .باز فرداس سعی میکنم بازم نمیشه. قسمت نیست این سریال رو ببینم…

همراز

سلام.خداقوت..
اول اینکه از سایت خوبتون ممنون فوق العاده س
دوم اینکه لینکا مشکل دارن با هیچ کدوم نمیشه دانلود کرد میگه به دلایل ناشناخته امکان دانلود وجود ندارد.. فقط هم همین سریال مشکل داره؟چرا؟نمیشه دوباره بذارین این صفحه رو کلا؟

Yasaman

لینکارو چک کنید از قسمت پنجاه به بعد میگه فایل یافت نشد

Yasaman

لینکا از قسمت ۵۰ به بعد مشکل داره نمی تونم دانلود کنم

همراز

سلام.میشه لطفا لینک مستقیم ش رو برا دانلود قرار بدین؟قسمت هاش زیاده و دانلودش با اپلود بوی خیلی وقت گیره…

همراز

به دلایل ناشناخته دانلود انجام نمیشود. همش برا من این جمله میاد.

msh

قسمت ۴۰ زیرنویس ندارد